Utdanningsprogram for yngre ledere i Idretten

Er du mellom 19-29år og har verv i idretten!

Søk på utdanningsprogram for yngre ledere i idretten.

 

Det inviteres også i 2012 til Olympisk akademi, der tema for akademiet er dialog og forsoning i et ungdomsperspektiv.

Målet med akademiet er å fremme idrettens verdier og fokusere på det holdningsskapende arbeidet innen idretten, samt være et møtested for dagens unge ledere

 

 

Det inviteres også i 2012 til Olympisk akademi, der tema for akademiet er dialog og forsoning i et ungdomsperspektiv.

Målet med akademiet er å fremme idrettens verdier og fokusere på det holdningsskapende arbeidet innen idretten, samt være et møtested for dagens unge ledere.

INVITASJON

Deltakerne må selv bestille og betale reisen til Nansenskolen på Lillehammer. Ellers ingen egenandel.