Kontrakter 2012

Hei!
Nå er kontraktene for deltagelse i “Norges sprekeste fylke” sendt ut.

Fyll ut og returner til idrettskretsen og din klubb vil motta utviklingsstøtte slik som tidligere på 5000,-

og ytterligere 4000,- ved gjennomførte og rapporterte fyrtårnsaktiviteter.

Link til skjema legges her på hjemmesiden også.

KONTRAKT