Ungdomskomitè

Idrettskretsen etablerer ungdomskomitè.

Ønsker du å delta? eller kjenner noen som burde søke?

Les mer her: