Utviklingsavtaler 2013

Hei !

Nå er utviklingsavtalen  for deltagelse i «Norges sprekeste fylke» sendt ut til idrettslag som tidligere har vært aktiv og som har hatt egen ambassadør.

Fyll ut og returner til idrettskretsen og din klubb vil motta utviklingsstøtte slik som tidligere på 4000,-

og ytterligere 3000,- ved gjennomførte og rapporterte fyrtårnsaktiviteter.

Link til skjema legges her på hjemmesiden også.

NORGES SPREKESTE FYLKE – UTVIKLINGSAVTALE 2013