Åpen Hall i Hegra IL

Hegra IL har tatt tak i visjonen” Flest mulig lengst mulig” ! 

Hegra IL tenkte at dette med Åpen Hall kunne bidra til at  ungdom blir med  i idrettslaget lenger enn det som er tendensen i dag .
Idrettslaget gikk inn i et samarbeid med naboklubben Skjelstadmarka IL, samt nabobygdene Forra og Flora.

Primus motor og ildsjel i bygda Ingrid Skogan tok initiativ til å starte opp Åpen Hall i 2011.
Stjørdal kommunen stiller hallen i Hegra til disposisjon 2 timer hver fredagskveld. I Stjørdal kommune er det kommunestyrevedtak på GRATIS HALL i alle de kommunale hallene 2 timer pr. uke. Flott!

Åpen Hall er åpen for ungdommer fra 13 år og oppover ( u-skole) . Åpen Hall starter første uka etter høstferien og varer til påske. De siste fire kveldene før påske får 7. klassingene være med for å bli kjent med opplegget til neste år. Idrettslaget samarbeider veldig godt med skolen som gir ut informasjon via nettsider, ukeplaner, sms.

Forelderene involveres og stiller opp som vakter og til salg av pizza og brus  i kiosken. Frivilligheten og samarbeidet i Stjørdalsdalføret står sterkt , og dette tiltaket spleiser både foreldre og ungdommer  enda bedre sammen.

Aktiviteten er uorganisert. Det er opp til ungdommene hva de vil gjøre. Enkelte kvelder leier laget inn instruktører med spesialkompetanse på ulike felt. De har f.eks hatt: Zumba, Kick.boxing, Basketball,Stjørdal dansesenter Kroglund, Capoeira, Karate, Squashkveld. På  kvelder med organisert aktivitet står fortsatt 2/3 av banen ledig for fri aktivitet.

Over 70 ungdommer deltok på Åpen Halls første kveld 18.10. nå i høst. Utrolig bra!
Nord-Trøndelag Idrettskrets  var på besøk  og fikk både se og høre  nærmere om hvordan idrettslaget legger opp Åpen Hall.
Engasjerte og entusiastiske Ingrid Skogan informerte om opplegget og Toril Rødde (vakt denne kvelden) fikk lagt inn informasjon om Skjelstadmark IL.

http://www.hegrail.no/

background_header_il       

untitled16