Aktiv Overhalla

I Overhalla kommune tar de folkehelsa på alvor!
17.mars startet folkehelseprosjektet Aktiv Overhalla. Overhalla kommune har gått ut med en oppfordring og en utfordring  gått ut til bedrifter og lag i kommunen for å sette fokus på daglig fysisk aktivitet blandt sine ansatte.
Aktiv Overhalla er en konkurranse hvor samarbeid og fysisk aktivitet står i fokus.Målet med Aktiv Overhalla er å  få med flest mulig til å skape begeistring,mangfold og identitet sammen ved å dreive daglig fysisk aktivitet. Aktiviteten måles ved at alle deltagerne har fått skrittellere som registrerer all type bevegelse den enkelte gjør . Alt av aktivitet teller. Dersom man sykler, går på ski eller er på treningsstudio kan man få omregnet dette i skritt. Målet er at deltagerne skal ha 10 000 kritt pr. deltager per dag. Konkurransen gjennomføres sammen med dytt.no.

Responsen har vært overveldende. Over 600 personer fordelt på 47 bedrifter deltar i prosjektet som går over tre måneder.
14. juni avsluttes folkehelseprosjektet med et stort arrangement ved Himovatnet.

Dette er et utrolig flott folkehelsetiltak av Overhalla kommune, og vi utfordrer flere kommuner til å gjøre det samme 🙂
Link til hjemmesiden:http://www.overhalla.kommune.no/aktiv-overhalla.5431376-81362.html

Under kan du se noen bilder fra oppstarten av konkurransen.

1098448_1481759775377266_540111462_n 1173847_438069206295687_189146110_n 1920090_1478565382363372_50197607_n

1972335_438069259629015_1190772143_n Logo