IL Aasguten vant INSPIRASJONSKVELD med Frode Estil

INSPIRASJONSKVELD

LÆR SKITEKNIKK MED FRODE ESTIL

Frode EStil

Registreringa i forbindelse med mosjonskampanjen ” ER VI NORGES SPREKESTE FYLKE”  er ferdig. Utrolig mange er fysisk aktive i Nord-Trøndelag, FLOTT!
Av de som har registrert fysisk aktivitet under mosjonskampanjen var IL Aasguten best.
IL Aasguten er den heldige vinner  av inspirasjonskveld med FRODE ESTIL 🙂
Kvelden kaller vi: LÆR SKITEKNIKK MED FRODE ESTIL
Øvrige vinnere er : Gravvik 4H, Nord-Trøndelag Fylkeskommunes B.I.L og Beitstad sanitetslag.

Det er bare å fortsette registreringa av trim og mosjon. Hvor mange poeng klarer du i løpet av ett år ?
Har du ett mål? 100,150,200,250,300 eller 365 poeng? Heia, heia!
All registrering mellom 01.01.14-31.12.14 blir registrert.
Lykke til med trimminga ,- alt er bedre enn ingenting, og alt er bra for helsa 🙂

IDRETTSLAG

Idrettslag

BEDRIFTSIDRETTSLAG

Bedriftsidrettslag

4H

4H
SANITETSLAG

Sanitetslag

KOMMUNE

Resultat Norges sprekeste