HURRA FOR GRÅMARKA IL

Gråmarka idrettslag ved trim/friidrettsgruppa inviterer til fyrtårnsaktiviteter på løpende bånd til glede for alle bygdas innbyggere.

Friluftsaktivitetene som friluftsgruppa arrangerer er svært populære, og de har hatt mange av dem i løpet av høsten. Under mosjonskampanjen til Norges sprekeste fylke i høst  var de den mest aktive klubben til å sende inn dokumentasjon på aktiviteter de gjennomførte.

Primus motor i idrettslaget og bygda Jorunn Dolmen er unik. Hun  tilrettelegger og arrangerer aktivitet slik at Nord-Trøndelag kan være Norges Sprekeste Fylke, og Gråmarka IL og bygda Gravvik kan være stolte av å være ei levende bygd med fokus på folkehelse for alle.

97

GOD STEMNING MED BÅLKOS OG HØY SOSIAL PROFIL!

TURER MED HØY SOSIAL FAKTOR

På en fisketur til Haltussvatnet  var det ekstra gøy  fordi mange av fedrene  hadde anledning til å delta på turen.Flere av fedrene jobber turnus, enten på sjøen, på anlegg. Når de er hjemme så prioriterer de å delta på disse turene, veldig bra både for små og store.

2   8

FEDRENE BIDRAR MED POSITIVT ENGASJEMENT PÅ FRILUFTSTURENE.

ALLE ALDERSGRUPPER ER MED

Av andre aktiviteter på friluftsturene er det ofte innlag av  natursti og alltid mye lek i skogen. Aldersspennet er stort på turene fra den  yngste deltakeren på  fem år og til den eldste 82 år. Supert!

6    4

HERLIG BLANDING PÅ TVERS AV ALDER !

Frivilligheten blomstrer også i bygda. Gråmarka idrettslag har utført mange rydde- dugnader i løpet av høsten. Dette skal bli ei turløype med universell utforming. Idrettslaget har mottatt 30 000kr. i støtte, og disse pengene har de brukt til å kjøpe inn materialer til gapahuk.

SAMARBEID MED BARNAS TURLAG YTRE NAMDAL

Friluftsgruppa i Gråmarka il arrangerer sammen med Barnas turlag Ytre Namdal turer i nærmiljøet.”Trolltur” til Søndagsvika ved Eiternes i oktober var svært populær. Rundt 70 deltagere koste seg var med og fikk mange gode opplevelser ute i havgapet.

11 10

AKTIVITETSGLEDE !

Alle foto: Jorun Dolmen, primus motor i Gråmarka IL