Rygg IL et unikt samlingspunkt i bygda

Bygda Rygg og idrettslaget Rygg IL som ligger på nordsida langs Snåsavatnet har en utrolig stor aktivitet. Hele bygda er med, og de har utallige arrangement og ukentlige trimtilbud oppe og går!

Isbolen opp

Bilde fra Isbolen.God utsikt!

Samarbeid

De samarbeider også med naboklubbene Kvam IL og Følling IL om aktivitet i flerbrukshallen i Kvam på vinterstid. I flerbrukshallen har de allidrett for barneskoleelevene.  For ungdom og voksne er det full fart med volleyball, styrketrening og step.

Ved Rygg bygdasenter arrangeres det dametrim en gang hver uke i høst- og vinterhalvåret der 10-15 deltagere er med. Supert!

Om sommeren arrangerer idrettslaget  trimaktiviteter for alle i bygda der målet er å få en trivelig trimtur sammen med andre.

Terrengløp

Hver fredag er det terrengløp fra Myrset fotballbane i Øvre Kvam.  Det er to løyper å velge mellom; 2 km (kan ta en, to eller tre runder) og 5 km. Det er valgfritt  om man vil gå, jogge eller springe, med eller uten tidtaking.

Alle opp t.o.m. 15 år får premie hvis de deltar minst sju ganger. Alle de andre får ett lodd for hver gang de deltar, så trekker de ut noen premier siste gangen. Saft til alle. Høyeste deltagerantall i 2014 var 93 deltagere en fin fredagskveld i august. Imponerende oppmøte i den lille bygda!

Trimbingo

Seks søndager har det vært trimbingo med start på Myrset. De bruker 2 km-løypa, og deltagerne går så mange runder de vil. Det er 20 tall-lapper med til sammen 59 tall. Enkel premiering. Dette er et svært populært tilbud, deltagelsen i 2014 har vært bedre enn på mange år .

Kveldsturer

Tirsdager i sommerhalvåret arrangeres kveldsturer der hver enkelt tar med seg drikke og litt kveldsmat, og så går (ev sykler) de en trivelig trimtur i lag. Tiltaket er populært både for barn og voksne.

Trimkasser har de   ved Bjønnsjøen, ved Kvitestjønna, på Borghatten og på toppen av Kleivan.

Barn får premie for 25 turer, voksne for 50 turer, litt større premie for 150 turer. Vandrefjøl til den som har flest turer totalt.

Primus motor Mari Ann Skogan Øksnes sier det er gøy å være ildsjel og frivillig i Rygg IL og i Kvam. Når så mange kommer og deltar på aktivitetene og engasjerer seg i aktivitetene som tilbys er det bare gøy å bidra for fellesskapet.